بامزی نت

سلام دوستان عزیز حاله همگی خوبه

ببخشید که اینقدر دیر شده

/ 2 نظر / 13 بازدید
~~~~يه دنيا عاشقونه ~~~~~

سلام حامد دروغ چزا؟ کور شم اگه اينجا قالب ببينم . ... شايدم چشم بصيرت ندارم چطوری؟ خوش ميگذره؟ منو که يادته؟ هنوز کارتی که برام درست کرده بودی دارم . به اسم يگانه

~~~~يه دنيا عاشقونه ~~~~~

من قدرت فرياد را از دستان باد گرفتم تا تمام سکوتم از عشق معنا شود...من در اين جنگل تاريک به دنبال مردي سياه پوش ميگردم...او که همچون شبهي گذرا آمد و قبل از اين که صدايش بزنم در ميان درختان مه آلود و غم زده گم شد....گويي کسي قلبش را در گنجه ي زمان محبوس کرده بود.از چشمانش رنگ شادي رفته بود و دستانش پر از تمنا بود....ميدانستم که ميتوانم از حقيقت برايش معنايي شيرين تر بسازم اما او نبود...آري او ديگر نبود .او از ميان تمام درختان گذشت و به سرزميني سفر کرد که کليد گنجينه را بيابد و خود را برايه هميشه از زندان ابدي رها سازد....و اکنون در اين ثانيه هايه يخ زده فقط من و تو مانديم.به اطرافت نگاه کن.ميخواهم بخوابم و قانون اين جنگل را زيره پا گذارم اما افسوس که اين شهر.شهر بي خوابيست.کاش حقيقتي بهتر به سراغم مي آمد و مرا از اين برزخ نجات ميداد.اما گذر زمان در گوشم ترانه ي تنهايي ميخواند و من هنوز با نگاهي بي معنا به دنبال معني عشق ميگردم. گويي هزار سال از عاشقي دورم.....